mvp
english thai
   
 MVP บริการ
 
บริการกฎหมายในประเทศ
บริการกฎหมายต่างประเทศ
ธุรกิจและกฎหมาย
สัมมนาและการฝึกอบรม
 

Hotline and Consulting 24 hrs.
Tel. +662-636-6627
Fax : +662-636-6628
Mobile : 081-714-6600, 081-714-5544
Skype : tonymvpinterlaw
E-mail : info@mvpinterlaw-huahin.com
            tonymvp63@yahoo.com
 
 

MVP ข่าวสาร
โปรดระบุอีเมล์แอดเดรส
 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
เกี่ยวกับ MVP
 
ความเป็นมา
บริษัทกฎหมายของเราประกอบด้วยทีมนักกฎหมายกว่า 10 ท่าน ดำเนินการโดยทนายความระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นการจัดตั้งบริษัท เราได้ให้บริการด้านกฎหมายให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติอย่างดีและมีคุณภาพมาโดยตลอด
 
- โทนี่ บูน ผู้จัดการของบริษัทมีประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ปรึกษา และผู้จัดการบริษัทกฎหมายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2543 ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายประกอบด้วยกฎหมายที่ดิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายครอบครัว

- นายวัฒน์ธนิน  บุญกีรติโชติเจริญ ทนายที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ ทนายความผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปีในด้านอรรถคดีทั้งทางคดีแพ่งและอาญา

- นักกฎหมายของบริษัททุกคนมีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และอื่นๆ การได้รับการศึกษากฎหมายไทยได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างด้าวรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลก
 
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

จุดมุ่งหมายของเวบไซด์นี้เป็นไปเพื่อเน้นถึงประเภทของคดีซึ่งเราได้ปฏิบัติอยู่เสมอและทำการจัดข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในส่วนของคำถามที่มักจะมีการถามเข้ามาเป็นประจำ คุณสามารถค้นหาคำตอบของคำถามทางด้านกฎหมายที่ชาวต่างชาติมีต่อแง่มุมของกฎหมายไทยในขอบเขตของการซื้อขายที่ดินจนถึงการสมรส ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลทางกฎหมายที่กว้างขึ้นเช่นการแปลกฎหมายไทย กรุณาตรวจสอบตารางเวลาการติดต่อเพื่อทำการนัดเวลากับเรา

 
 
ปรัชญาของบริษัท

วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจัดบริการทางกฎหมายที่มีมาตรฐานสากลในบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัย เราสานสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาวโดยการหาทางแก้ปัญหาทางกฎหมายไทยที่ประหยัดและใช้ได้ผลจริง นั่นคือความเป็นมืออาชีพของเรา ทั้งนี้เราได้จ้างทีมทนายความที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เราได้รวบรวมทีมนักกฎหมายที่มีพื้นฐานทางการศึกษาที่หลากหลายและแตกต่างทางด้านความรู้ความชำนาญเพื่อแสดงให้ลูกค้าของเราได้เห็นถึงขอบเขตที่กว้างขวางในแต่ละกรณี ความชำนาญเฉพาะสาขาของทีมทนายความของเราประกอบด้วยกฎหมายครอบครัว กฎหมายที่ดิน การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาก่อนสมรสระหว่างประเทศ การหย่า อรรถคดีระหว่างประเทศ(รวมถึง การฉ้อโกง ละเมิด ข้อพิพาททางธุรกิจ)