info@mvpinterlaw.com
+6681-714-6600 (Hotline 24 hrs.)
Guidebook Doing Business and Investment in Thailand 2020

เกี่ยวกับเรา

บริษัทกฎหมายของเราดำเนินการโดยทนายความระหว่างประเทศ บริการด้านกฎหมายให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติอย่างดีและมีคุณภาพมาโดยตลอด

ความเป็นมา

บริษัทกฎหมายของเราประกอบด้วยทีมนักกฎหมายกว่า 10 ท่าน ดำเนินการโดยทนายความระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นการจัดตั้งบริษัท เราได้ให้บริการด้านกฎหมายให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติอย่างดีและมีคุณภาพมาโดยตลอด

โทนี่ บูน ผู้จัดการของบริษัทมีประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ปรึกษา และผู้จัดการบริษัทกฎหมายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2543 ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายประกอบด้วยกฎหมายที่ดิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายครอบครัว

นายวัฒน์ธนิน บุญกีรติโชติเจริญ ทนายที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ ทนายความผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปีในด้านอรรถคดีทั้งทางคดีแพ่งและอาญา

นักกฎหมายของบริษัททุกคนมีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และอื่นๆ การได้รับการศึกษากฎหมายไทยได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างด้าวรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลก

ปรัชญาของบริษัท

วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจัดบริการทางกฎหมายที่มีมาตรฐานสากลในบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัย เราสานสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาวโดยการหาทางแก้ปัญหาทางกฎหมายไทยที่ประหยัดและใช้ได้ผลจริง นั่นคือความเป็นมืออาชีพของเรา ทั้งนี้เราได้จ้างทีมทนายความที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

จุดมุ่งหมายของเวบไซด์นี้เป็นไปเพื่อเน้นถึงประเภทของคดีซึ่งเราได้ปฏิบัติอยู่เสมอและทำการจัดข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในส่วนของคำถามที่มักจะมีการถามเข้ามาเป็นประจำ คุณสามารถค้นหาคำตอบของคำถามทางด้านกฎหมายที่ชาวต่างชาติมีต่อแง่มุมของกฎหมายไทยในขอบเขตของการซื้อขายที่ดินจนถึงการสมรส ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลทางกฎหมายที่กว้างขึ้นเช่นการแปลกฎหมายไทย กรุณาตรวจสอบตารางเวลาการติดต่อเพื่อทำการนัดเวลากับเรา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เราได้รวบรวมทีมนักกฎหมายที่มีพื้นฐานทางการศึกษาที่หลากหลายและแตกต่างทางด้านความรู้ความชำนาญเพื่อแสดงให้ลูกค้าของเราได้เห็นถึงขอบเขตที่กว้างขวางในแต่ละกรณี ความชำนาญเฉพาะสาขาของทีมทนายความของเราประกอบด้วยกฎหมายครอบครัว กฎหมายที่ดิน การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาก่อนสมรสระหว่างประเทศ การหย่า อรรถคดีระหว่างประเทศ(รวมถึง การฉ้อโกง ละเมิด ข้อพิพาททางธุรกิจ)

ทนายความของเรา

นักกฎหมายของบริษัททุกคนมีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษ ไทย และอื่นๆ การได้รับการศึกษากฎหมายไทยได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างด้าวรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลก

ความเป็นมาของเรา

เราให้บริการด้านกฎหมายที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าต่างชาติเสมอมา

2543-01-01
ก่อตั้งบริษัท

ก่อตั้งบริษัท

บริษัทกฎหมายของเราดำเนินการโดยทนายความระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2540

2544-01-01
เป้าหมาย

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจัดบริการทางกฎหมายที่มีมาตรฐานสากลในบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัย

2561-01-01
ดำเนินการ

ดำเนินการ

เราได้ให้บริการด้านกฎหมายให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติอย่างดีและมีคุณภาพมาโดยตลอด

ความสามารถของเรา

วัตถุประสงค์ของเราคือการให้บริการด้านกฎหมายในระดับนานาชาติในบรรยากาศที่เป็นกันเองและทันสมัย

ความสุจริต
ความตรงเวลา
ความสามารถด้านภาษา
ความช่วยเหลือ

ลูกค้าของเรา

เราพยายามที่จะมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้าของเรา โดยการนำเสนอทางเลือกที่ประหยัดและปฏิบัติได้จริงแก้ปัญหาทางกฎหมายในประเทศไทย